Trekkies.cz StarTrek.cz Sickbay CZ Kontinuum FANBASE WARP TrekCORE TrekCollective Memory Alpha Memory Beta Ex Astris Scientia Treknews.de


 

   ARCHÍV FÓR

 
 REGISTRACE
 
Nick: 
Heslo: 
  
 Zaslání hesla
 

ARCHÍV=> Co je to ?ivot?

Spravuje: Azaroth
Počet příspěvků: 54
Vesmír se nám pomalinku otevírá. Na?e oči hledí k nebi a sní o jiných světech. Sníme o dalekých cestách za hranice na?ich mo?ností. Ale vesmír by byl příli? smutné a tiché místo, kdybychom nevěřili, ?e a? vkročíme na ty jiné světy, budeme uvítáni.
To co hledáme je jiný ?ivot. Pokud existuje pak snad bude existovat i jiný inteligentní ?ivot. To co mě trápí, je problém, jak ho poznat?
Ka?dý z nás je ?ivý tvor. O tom doufám nikdo nepochybuje (i kdy?...). Ale co to vlastně znamená, být ?ivý? Jak poznáme ?e je něco ?ivé, kdy? nedoká?eme říct co to ?ivot vlastně je?
Pokusme nalézt jeho definici, nějaká kritéria, která ho jednoznačně určí a přitom zachová v?echny jeho představitelné i nepředstavitelné varianty.

Najít jeho podstatu...


Autor:  Text:     
Nejnovější   Novější 35 - 54 / 54Starší   Nejstarší

Dimik - 27. květen 2004 14:17sipka
ZAMĚŘIT
Dimik
Ani zivot ani inteligentni zivot resp. vedomi IMHO nevznika prekrocenim nejak pevne dane hranice. Ona evoluce je vzdy plynula a jedno pozvolna prechazi v druhe. Rada nejprimitvnejsich organizmu je na pomezi biologickych definic zivota. Ani clovek nevznikl tak, ze by si jednoho dne tukl do cela a rekl si, ha - myslim, tedy jsem. Prerod k sebeuvedomeni se dostavoval postupne s pribivajicimim mnozstvim volne mozkove kapacity. Napriklad lidoopove si sami sebe zcela zjevne uvedomuji, kdyz se (narozdil od opic) poznavaji v zrcadle a na fotografiich.
Pozemstan - 22. květen 2004 01:15sipka
ZAMĚŘIT
Pozemstan
Razer, Azaroth: Vypadá to, ?e definice i identifikace ?ivota obecně stejně jako inteligentního ?ivota je velice problematická. Nepřesnosti v jejich rozpoznávání by mohly vést k hubení forem přírodního i umělého ?ivota.

Razer: Uvědomění si sama sebe je vlastně vědomí. Zřejmě se bez něj skutečně ?ivý myslící tvor - ať u? organický nebo android apod. - neobejde. Bohu?el myslím půjde nebo ji? jde naprogramovat počítač tak, aby reagoval přesně jako ?ivý, navíc se učil atd. Rozeznat pouhé přikázané reakce od skutečného vnitřního vědomí nebo du?e pak bez telepatie nebo jiného průniku do my?lení objektu mů?e být velmi obtí?né. Mohla by mo?ná vzniknout i celá nová umělá civilizace, její? členové o sobě ve skutečnosti "nebudou vědět". -)) Nevím. Na druhou stranu určitý stupeň vědomí snad vykazují u? i "ni??í" ?ivočichové nejen pudově cítící bolest, ale i schopní se urazit atd. (např. někteří domácí mazlíčci). Uvědomění si sebe sama zjevně nevy?aduje ani u člověka vysoké IQ, souvisí i s city, emocemi, egem, co? poněkud nahlodává mo?nost existence inteligentního druhu s filosofií typu Vulkánců v ST, kteří se ale i tam v "zcela logické bytosti" teprve vyvinuli z vlastního rozhodnutí. V TOS navíc jsou přirovnáváni k počítačům (Spock s matematickými schopnostmi, ale i např. vnímáním plynutí času aj., podobný Datovi).
Azaroth - 19. květen 2004 08:26sipka
ZAMĚŘIT
Azaroth
Razer: Uvědomnění si sama sebe je docela dobrá věc, ale připadá mi, ?e by se to dost tě?ko zji?ťovalo...

Mo?ná, ?ě nelze ?ivot přesně matematicky definovat, ale musí existovat něco, co spojuje ve?keré ?ivé formy. Nějaký univerzální znak. Tohle tvrzení nelze dokázat, jediný ?ivot, se kterým jsem se kdy setkal, byl ten pozemský, ale...

Přesná definice není nezbytná, ale nerad bych za?il to, ?e a? najdeme nějaký ?ivot "tam venku", nějakej lídr prohlásí, ?e to není ?ivot, jen odpad, který je nutné před kolonizací planety zlikvidovat.
Razer - 18. květen 2004 15:24sipka
ZAMĚŘIT
Razer
?ivot se nedá přesne definovat.

Definovat se dá jen inteligentní ?ivot a to tak, ?e si uvědomí sám sebe.

To je muj názor.
gnu - 15. duben 2004 14:52sipka
ZAMĚŘIT
gnu
Entropie je mira neusporadanosti systemu. (cerne diry, chaoticke systemy,...)
PS: Matrix trilogy je genialni.
Lord Vader - 14. duben 2004 22:17sipka
ZAMĚŘIT
Lord Vader
Lol, nol spí? :-(
Azaroth - 14. duben 2004 12:05sipka
ZAMĚŘIT
Azaroth
I tak by se to dalo brát... :-)
Lord Vader - 13. duben 2004 15:58sipka
ZAMĚŘIT
Lord Vader
?ivot je svině sviňácká
Azaroth - 13. duben 2004 15:18sipka
ZAMĚŘIT
Azaroth
Marshall:Informace určitě existuje, ale je něco jako stín. Nemů?e? jí uchopit. Nemů?e? jí poznat bez toho, ?e bys znal klíč, kterým ji lze číst. Písmo napsané na papíře nemá ?ádný význam, pokud neumí? číst. Ať jakákoli informace, kterou mů?eme získat, v?dy je závislá na určitém klíči, který je také informací.
Informace musí mít nosič = reálný objekt který ji reprezentuje, ale není na něm přímo závislá. Mů?e se přenést z objektu na objekt, nez toho, ?e by do?lo k její změně.

Bohu?el nevím, co je to přesně entropie - domnívám se, ?e je to něco s mírou rozli?itelnosti signálu při přenosu, ale to je přeci věc technologie.

No a kdy? mám informaci, která je přítomna, určitě se schodneme, ?e jakýkoli ?ivot musí být zalo?en na práci s informací a na jejím přetváření. I ten nejjednodu??í vir doká?e měnit některé části svého základního programu.
Přesto je zde přítomna prvotní informace - klíč. Kde se vzal, to netu?ím. Mo?ná náhoda - kdo ví.

Kdy? vznikal ?ivot, muselo v určité fázi procesu dojít k něčemu, co promněnilo ne?ivý objekt v ?ivou formu. Jediný krok, který to v?echno nastartoval. To samé u umělého ?ivota. Někde tam bude hranice, kterou kdy? stroj překročí, přestane být strojem. Nezále?í na hardwaru - ten by mohl u? dnes stačit. Problém je hlavně software. Musíme najít klíč, základní dovednosti, které musí mít robot, aby se sám dokázal přenést přes tu hranici, proto?e pochybuji, ?e bychom to dokázali udělat mi.
Já se domnívám, ?e základním předpokladem mo?nosti ?ivota, je schopnost vnímat okolí a reagovat na něj. No a počítačové smysly zatím moc nefungují. Jednu schopnost je?tě neumíme naprogramovat - zobecňování vjemů. Spolu s učením to pova?uji za základní stavební kámen ka?dé ?ivé bytosti. Inteligence je pak u? jen upgrade. Vědomí pak musí přijít samo.

Je-li to mo?né opravdu nevím, ale věřím tomu.

Pokud jde o svobodu vůle, nedávno jsem měl referát na angličtině podle takovýho divnýho článku, kterej vykřikoval, jak mají američani super bojové roboty jako letadlo Patriot.
Pojal sem to trochu jinak, a? sem nakonec sskončil ve sporu s učitelkou, zda mů?e mít robot svobodnou vůli.
Samozřejmě, ?e rozhodnutí má své příčiny. Pokud se mám rozhodnout, určím mo?nosti a pak je seřadím podle toho, jak jsou výhodné a nakonec vyberu tu nejlep?í v dané situaci. Jednám na základě zku?eností a momentální situace. Ale to neznamená, ?e nemám svobodnou vůli. Co kdyby dvě volby byly stejně dobré? Půjdu v pravo, nebo vlevo?(mimochodem Star Trek - Voyager - Latent Image)
Jestli existuje náhoda, pak musí existovat i svobodná vůle.

PS: Matrix je supr - mnoho neoriginálních my?lenek spojených do originálního celku.
PPS: Ani Star Trek nezná odpovědi na v?echny otázky.
Marshall - 12. duben 2004 00:15sipka
ZAMĚŘIT
Marshall
To Azeroth: Ohledně tvého problému s "informací". Nesouhlasím s tebou, ?e informace je fyzikálně nepodchycená, jde na příklad o entropii a tak (Potřebuje? jak energii tak entropii, aby si charakterizoval rovnováhu). Tvoje otázka je systémová (v konkrétních případech by se odpověd mohla dost li?it) tak?e hledej nějaké společné rysy.
Nicméně v poslední době si kladu otázku trochu jinou: Mů?e struktura (dejme tomu počítač) od určitého stupně slo?itosti vykazovat symptomy ?ivota, případně přímo o?ivnout? Třeba z hlediska programu, budu li mít program určité slo?itosti a ten program bude iterativní a jeho slo?itost bude narůstat (i objem dat, který bude zpracovávat). Podle mě musí nastat okam?ik ?single burst of information?, který bude znamenat nový ?ivot, POKUD (opravdu velké pokud) bude odpovídající hardware. Pravděpodobně by ?lo o distribuovaný systém ,který by se nakonec dokázal sjednotit. Ale to u? je trochu o něčem jiném? :-)

A je?tě jedna věc je podle mne velice důle?itá: Jak říkal Neo: The basic problem is choice. (Matrix celkově není nic moc, ale je v něm pár OPRAVDU dobrých my?lenek) Jestli jsi člověk, který věří determinismu tak nemů?e? říci, ?e ?ivot má svobodnou vůli, proto?e vlastně ?ádná není. Na druhou stranu existuje Heisenbergův princip neurčitosti (vyplývá z něj mimochodem i energie vakua(nulového bodu)), který velice zjednodu?eně lze aplikovat na problém volby: A to tak, ?e i kdyby volba neexistovala (absolutní příčinnost), my nejsme schopni určit (předpovědět) jak to dopadne, z čeho? plyne, ?e máme volbu. A teď jde o tu vlastnost ?ivota se rozhodnout. (Ve skutečnosti i ?Heisenberg? vyplívá z jakýchsi Bellových nerovností, které mají mnohem hlub?í fyzikální smysl.)

IMHO: Tenhle dotaz jsi mohl klidně napsat do fóra Svět očima trekkies, myslím ?e by se to tam docela hodilo.

PS: Architekt je naprosto skvělej.
PPS: Ve STARTREKu je odpovědí víc ne? dost.
Azaroth - 02. duben 2004 12:55sipka
ZAMĚŘIT
Azaroth
No jo, no jo.. Proč v?ichni chtějí pořád důkazy. Tak?e: Pro v?echna epsilon > 0,.... :-)
Razer - 01. duben 2004 14:51sipka
ZAMĚŘIT
Razer
Jen aby byly taky průkazné!!!
Azaroth - 01. duben 2004 14:41sipka
ZAMĚŘIT
Azaroth
Razer: Ka?dá otázka má smysl, pokud jí lze polo?it. Já jen, ?e posuzovaní podle nám známých kritérií nemusí v?dy vést ke správnému výsledku. Co kdy? by ta lod byla ?ivá? A ten ufonek jen nějaká její součást? Musí být ?ivá forma jen z jedné části?
Otázek je víc ne? dost a já bych se rád pokusil najít na ně přijatelné odpovědi..
Razer - 31. březen 2004 16:26sipka
ZAMĚŘIT
Razer
Azaroth: No v tom případě je to nemo?né a tvoje otázka nemá smysl......
Azaroth - 31. březen 2004 12:49sipka
ZAMĚŘIT
Azaroth
Razer: A co kdy? ten ufon vypadá taky jako talíř, jen men?í?

James Filcin Kirk: Ta definice podle biologů je hodně omezující (rozmno?ování, metabolismus, růst,...) a pochybuji, ?e se podle ní dá poznat jiný ?ivot, ne? ten pozemský.
Skvělou úvahu na toto téma předvedl Steven Warwick ve své knize "Úsvit robotů - soumrak lidstva." Samozřejmě, ?e zaměřenou hlavně na otevření otázky umělého ?ivota, ale i tak je to velmi přesvědčivé (mimochodem tam "o?iví" i telekomunikační sít).

Věděl bych o věci, o které se domnívám, ?e ji mů?e splnovat pouze ?ivý organismus nebo počítač: Je to práce s informací a její vytváření jako reakce na podněty (to počítače je?tě moc neumí).
Informace je jediná součást vesmíru, která opravdu fyzikálně neexistuje a přesto nikdo určitě nepochybuje, ?e je. DNA je jen nosič, ale informace sama je něco víc. Na její přečtení je potřeba znát klíč...
James Filcin Kirk - 30. březen 2004 16:19sipka
ZAMĚŘIT
James Filcin Kirk
?ijící věc nelze identifikovat, proto?e by se muselo definovat, co je?tě ?ivot není a co u? ano. Podle některých definic je třeba ?ivý Asimo (pohybuje se, spotřebovává energii, kterou si doplňuje, tudí? má něco jako metabolismus), co? jak v?ichni víme, není pravda. Na druhou stranu, oddělte člověka od lidstva a zkoumejte jako emzáci. Jedinec takté? nesplňuje některá kritéria ?ivého organismu (jedinec se vám ne a ne a nerozmno?í, potvora, a tak nadějně to vypadalo). To tu bude pěkně filosofická debata :)
Razer - 29. březen 2004 21:30sipka
ZAMĚŘIT
Razer
Přesto?e nekoho nebo něco nedoká?e? identifikovat zcela doká?e? ho identifikovat (pokud ho vidí? jak stojí vedle tebe) natoli, ?e hned ví?, ?e to neni loď.
Azaroth - 29. březen 2004 17:16sipka
ZAMĚŘIT
Azaroth
Razer: Ale jak ho odli?im od jeho neidentifikovatelné ne?ivé lodi, kdy? kritériem je to, ?e ho nelze identifikovat?

Aháá! U? vim, co se mi na těch létajících talířích nezdálo... :-D
Razer - 29. březen 2004 17:11sipka
ZAMĚŘIT
Razer
Neidentifikovatelného ?ijícího tvora snad pozná? hned proto?e ho nebude? moci identifikovat ne ? :)
Azaroth - 29. březen 2004 15:39sipka
ZAMĚŘIT
Azaroth
Tak do toho. Jak poznáme ufona, kdy? budem stát vedle něj?

Nejnovější   Novější 35 - 54 / 54Starší   Nejstarší
HLAVNÍ STRÁNKA

UŽIVATELÉ
DISKUZNÍ FÓRA
VYHLEDÁVÁNÍ
STATISTIKY
AKCE

NASTAVENÍ
FAQ
ARCHÍV ]


Sponzoruje KRAXNET spol. s r.o